Prop. 16 L (2014–2015)

Endringer i tannhelsetjenesteloven (tiltak for å unngå kryssubsidiering)

Endringer i tannhelsetjenesteloven (tiltak for å unngå kryssubsidiering)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget