Rapport om kabotasje på veg i Norge

Rapport fra en arbeidsgruppe som har sett på utfordringer knyttet til kabotasje (transport i Norge utført av utenlandske transportører).

Rapporten ble overlevert samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen 26. mars 2014. Samtidig ble aktuelle aktører invitert til å gi innspill og synspunkter om kabotasje - med frist 21. april 2014.

Arbeidsgruppen ble satt ned av Samferdselsdepartementet i 2013 for å identifisere de viktigste utfordringene med kabotasje. Gruppen skulle også foreslå tiltak for å møte disse utfordringene.

Pressemelding om overleveringen og detaljer om invitasjonen til innspill

Les rapporten her (pdf)

For papirversjon, henvend deg til Samferdselsdepartementet.