Rapporter fra følgegruppen for lærerutdanningsreformen

Rapport om hvordan det går med den nye lærerutdanningen (GLU)

Følgegruppen for lærerutdanningsreformen ble i januar 2010 oppnevnt av Kunnskapsdepartementet. Hovedoppgave er å følge innføringen av de nye grunnskolelærerutdanningene og bidra til å sikre at reformen gjennomføres etter Stortingets intensjoner og i tråd med gjeldende styringsdokumenter.

Følgegruppen for lærerutdanningsreformen ble i januar 2010 oppnevnt av Kunnskapsdepartementet. Hovedoppgave er å følge innføringen av de nye grunnskolelærerutdanningene og bidra til å sikre at reformen gjennomføres etter Stortingets intensjoner og i tråd med gjeldende styringsdokumenter. 

Følgegruppen publiserer flere rapporter om hvordan det går med den nye lærerutdanningen (GLU).

Rapporter fra følgegruppen