Samarbeid med eksterne aktører om studier i utlandet

Departementet ber om at alle institusjoner avvikler sitt samarbeid med eksterne virksomheterom organisering av studietilbud i utlandet, med mindre det er særskilte og tungtveiendefaglige grunner for at samarbeidet videreføres

Departementet ber om en redegjørelse fra de institusjonene som har denne type samarbeid, med en oversikt over hvilke studier det gjelder og med en konkret plan for avvikling av tilbudene. Tilbakemeldingsfrist til departementet settes til 8. september 2014. 

Brev vedrørende Samarbeid med eksterne aktører om studier i utlandet