Barnehagekvalitet og barns fungering

Rapport fra Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet utarbeidet rapporten "Sammenhenger mellom barnehagekvalitet og barns fungering ved 5 år. Resultater fra Den norske mor og barn-undersøkelsen".

Folkehelseinstituttet har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet utarbeidet rapporten "Sammenhenger mellom barnehagekvalitet og barns fungering ved 5 år. Resultater fra Den norske mor og barn-undersøkelsen". Rapporten ser på hvordan variasjon i kvalitet mellom norske barnehager henger sammen med psykisk og språklig fungering hos barn.

Resultatene viser at barn som har gode relasjoner til voksne i barnehagen fungerer bedre språklig og psykisk enn barn med dårlige relasjoner.

Les rapporten fra folkehelseinstituttet