Tildelingsbrev til Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene (KIM) for 2010

lTildelingsbrev  til Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene (KIM) for 2010