Ungdommens verdier og prioriteringer - resultater fra Norsk Monitor 2013-2014

Resultater fra Norsk Monitor 2013 - 2014

Ungdommens verdier og prioriteringer – resultater fra Norsk Monitor 2013-2014 Norsk Monitor er en omfattende intervjuundersøkelse som kartlegger nordmenns verdiprioriteringer og grunnholdninger kombinert med atferd på en rekke områder. Undersøkelsene er gjennomført femten ganger siden første undersøkelse i 1985. BLD har fått utarbeidet en egen målgruppeanalyse om ungdom 15 til 26 år. Undersøkelsen er utarbeidet av Ipsos MMI.

Ungdommens verdier og prioriteringer – resultater fra Norsk Monitor 2013-2014
Norsk Monitor er en omfattende intervjuundersøkelse som kartlegger nordmenns verdiprioriteringer og grunnholdninger kombinert med atferd på en rekke områder.

Undersøkelsene er gjennomført femten ganger siden første undersøkelse i 1985. BLD har fått utarbeidet en egen målgruppeanalyse om ungdom 15 til 26 år. Undersøkelsen er utarbeidet av Ipsos MMI.

Undersøkelsen "Slik er ungdommen"