Virkningen av omleggingen i 1982 fra avgiftsfritak til økt tilskudd over reindriftsavtalen

Rapport utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Landbruks - og matdepartementet og Finansdepartementet

Rapport utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Landbruks - og matdepartementet og Finansdepartementet

Virkningen av omleggingen i 1982 fra avgiftsfritak til økt tilskudd over reindriftsavtalen

Utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Landbruks - og matdepartementet og Finansdepartementet

November 2006

Les rapporten her (1,5 MB) PDF .

Publisert: 07.02.07