Vurdering av hensyn til integrering - godkjenning av religiøse skoler etter privatskoleloven

Vurdering av spørsmålet om i hvilken grad det kan legges vekt på hensynet til integrering ved behandling av søknader om godkjenning av religiøse grunnskoler etter privatskoleloven.

Vurdering av spørsmålet om i hvilken grad det kan legges vekt på hensynet til integrering ved behandling av søknader om godkjenning av religiøse grunnskoler etter privatskoleloven.

Bakgrunnen for utredningen er to søknader om godkjenning av privatskoler på religiøst grunnlag (islam). Justisdepartementet og Utenriksdepartementet er bedt om å foreta en generell vurdering av i hvilken grad det er rettslig adgang til å legge vekt på hensynet til integrering i avgjørelsen av om religiøse skoler skal godkjennes etter privatskoleloven. 

Lenke til vurdering av spørsmålet om hensynet til integrering

Til toppen