Rapport: Alle til lags. Frivillighetssentralene i nærmiljøet

ISF rapport 2008:11 Line Dugstad, Håkon Lorentzen

Politiske myndigheter ønsker at de norske frivillighetssentralene skal fungere som nærmiljøsentraler. Men hva ligger i en slik betegnelse, og i hvilken grad tilfredsstiller dagens sentraler normene for en slik sentral?

Politiske myndigheter ønsker at de norske frivillighetssentralene skal fungere som nærmiljøsentraler. Men hva ligger i en slik betegnelse, og i hvilken grad tilfredsstiller dagens sentraler normene for en slik sentral?
 
I rapporten tas det utgangspunkt i ideen om den ideelle nærmiljøsentral, tuftet på fem funksjoner; lokal forankring, sosialt integrerende aktiviteter, formidling, samarbeid, koordinering samt infrastrukturelle tiltak for frivillige aktører.