Analyse av det norske luftfartsmarkedet - innhenting av tilbud

Samferdselsdepartementet ønsker gjennomført en vurdering av det norske luftfartsmarkedet i dag og hvordan dette markedet vil utvikle seg i årene framover.

Brev (pdf)

Se også konkurransegrunnlag og mal for kontrakt (pdf)