Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Analyse av driftssituasjonen i kriminalomsorgen etter innføringen av ABE-reformen

Oslo Economics og Agenda Kaupang har på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet gjort en analyse av driftssituasjonen i kriminalomsorgen etter innføringen av ABE-reformen i perioden 2012-2017.

Analysen viser at ABE-reformen ikke hadde vesentlige konsekvenser for sikkerhet og tjenestetilbud i kriminalomsorgen.

Videre effektivisering av kriminalomsorgen må fokusere på større, mer strukturelle effektiviseringstiltak som omhandler hvordan man er organisert, enhetsstrukturen og hvordan oppgavene i kriminalomsorgen løses.

Les rapporten her (Pdf)