Andre dokument

Anbodsinnbyding: Ruteflyging Røros–Oslo v.v. frå 1. desember 2012

Samferdselsdepartementet inviterer til open anbodskonkurranse om ruteflygingar mellom Røros og Oslo i perioden frå 1. desember 2012 til 31. mars 2016.

Samferdselsdepartementet inviterer til open anbodskonkurranse om ruteflygingar mellom Røros og Oslo i perioden frå 1. desember 2012 til 31. mars 2016.

Anbodsinnbyding - Ruteflyging Røros–Oslo v.v. frå 1. desember 2012 (pdf)