Årets barne- og ungdomskommune 2009 - invitasjon til nominering

Årets barne- og ungdomskommune 2009 - invitasjon til nominering. Frist 1. september 2009.