Høring - Avinor AS: Forslag til regulering av selskapets lufthavns- og flysikringsavgifter i 2011

Samferdselsdepartementet har sendt på høring to forskrifter som skal regulere avgiftene for Avinors lufthavns- og flysikringstjenester i 2011 på høring. Høringsfrist er 26. oktober 2010.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 26.10.2010

Samferdselsdepartementet har sendt på høring to forskrifter som skal regulere avgiftene for Avinors lufthavns- og flysikringstjenester i 2011 på høring. Høringsfrist er 26. oktober 2010.