Forsiden

Barns bosted og medvirkning

På oppdrag fra fra Barne- og familiedepartementet har Telemarksforsking gjennomført fire analyser av bo- og samværsløsninger for barn av foreldre som ikke bor sammen.

Les analysene her