Brev om utredningsrapport regionale forskningsfond

Brev som følger rapporten "Utrdening om videre utforming av regionale forskningsfond" 2. juni 2009.

Brev som følger rapporten Utrdening om videre utforming av regionale forskningsfond 2. juni 2009.

Lenke til brevet