Utredningsrapport regionale forskningsfond

Et utvalg med representanter fra fylkeskommunene, KS og Forskningsrådet har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet utredet videre utforming av regionale forskningsfond.

Et utvalg med representanter fra fylkeskommunene, KS og Forskningsrådet har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet utredet videre utforming av regionale forskningsfond. Utredningsutvalget har særlig sett på styringsmodell, styreoppnevning, styrets oppgaver og administrasjon av fondsordningen. Kunnskapsdepartementet mottok utredningen 2. juni 2009 og arrangerer 19. juni en høringskonferanse med bred deltakelse fra berørte miljøer. Høringsinnspill kan formidles både på konferansen og skriftlig til Kunnskapsdepartementet innen 22. juni 2009.

Lenke til rapporten

Vedlegg til rapporten