Brev til dommere, advokater og sakkyndige - saksbehandlingen av barnefordelingssaker etter barneloven

I brevet omtales blant annet funn fra evalueringen av saksbehandlingsreglene i barnefordelingssaker. Videre peker departementet på noen utfordringer/temaer som vi anser som særlig viktige, og kommer med enkelte anbefalinger knyttet til disse.

Brev til dommere, advokater og sakkyndige - saksbehandlingen av barnefordelingssaker etter barneloven (word-format)

Brev til dommere, advokater og sakkyndige - saksbehandlingen av barnefordelingssaker etter barneloven (pdf-format)