Brønnøysundregistrenes nye bygg

Nærings- og handelsministeren legger til rette for at Brønnøysundregistrene skal få et nytt og moderne bygg. Statsbygg foreslår at registrenes nye bygg skal ligge i sentrum.

Les mer.