Brukervalg og konkurranseutsetting - Hvordan sikre best mulig tjenester for innbyggerne?

Veileder i konkurranseeksponering

Veilederen tar for seg fordeler og ulemper ved ulike former for konkurranseeksponering, gir råd om hvordan slike prosesser bør gjennomføres, samt konkrete eksempler både nasjonalt og internasjonalt.

Brukervalg og konkurranseutsettingEn interdepartemental arbeidsgruppe under ledelse av Moderniseringsdepartementet har utarbeidet en veileder i brukervalg og konkurranseutsetting. Veilederen tar for seg fordeler og ulemper ved ulike former for konkurranseeksponering, gir råd om hvordan slike prosesser bør gjennomføres, samt konkrete eksempler både nasjonalt og internasjonalt. Målet med veilederen er å sikre bedre tjenester for innbyggerne.

Tilbakemeldingsskjema

Fant du det du lette etter?

Kommentaren inneholder ulovlige tegn! Prøv å fjerne spesialtegn.

Tusen takk for ditt svar!

Alle tilbakemeldinger blir lest, men vi kan ikke svare deg.