Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Datakrimstrategien

Rapport fra arbeidsgruppe med forslag til overordnet nasjonal strategi for bekjempelsen av datakriminalitet.

Rapporten behandler datakrimtrusselen og hvordan bekjempelsen av datakriminalitet foregår i dag. Den gir en vurdering av om ansvar, roller og samarbeid fungerer tilfredsstillende, og foreslår en overordnet nasjonal strategi for bekjempelsen av slik kriminalitet.

Justisdepartementet (JD) utformet et mandat for utredningen i brev av 1. november 2013 og ba Politidirektoratet (POD) å utføre oppdraget.

Datakrimstrategien (pdf)