Lover og regler

Delt ikraftsetting av lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)

Helse- og omsorgstjenesteloven ble sanksjonert 24. juni 2011. Tidspunkt for lovens ikraftsetting ble i den forbindelse ikke besluttet, blant annet fordi det ville være nødvendig å utarbeide, høre og fastsette en rekke forskrifter forut for lovens ikraftsetting.

Les kongelig resolusjon: Delt ikraftsetting av lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) (pdf)