Deponeringslova

Lov 17. februar 1939 nr. 2 om deponering i gjeldshøve (deponeringslova)

Har nokon ei gjeld i pengar eller verdpapir, som han ikkje får oppfylla av ein grunn som ligg hjå kravshavaren, kann han fri seg med å deponera i Noregs bank i samhøve med reglane i denne lov.

Sjå lova på lovdata.no