Det felleseuropeiske luftrommet og eierutfordringer for Samferdselsdepartementet

Rapport om det felleseuropeiske luftrommet og eierutfordringer for Samferdselsdepartementet.

Rapport om det felleseuropeiske luftrommet (Single European Sky - SES) og eierutfordringer for Samferdselsdepartementet, utarbeidet av ATMI.

Les rapporten (pdf)

Mer om det felleseuropeiske luftrommet