Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Digitalisering, kompetansebehov og effektivisering gir desentral konsentrasjon

Om utvikling i lokaliseringen av statlige arbeidsplasser

Endringer i oppgaveløsning gjennom digitalisering, effektivisering eller nye oppgaver og tjenester, innebærer endringer i organiseringen av statlig virksomhet. En følge av dette er at krav om utvikling av kompetente fagmiljø blir viktigere enn lokal tilstedeværelse. Dette innebærer en trinnvis opp- eller nedbygging av fagmiljø, som igjen kan ha konsekvenser for lokalisering av statlige arbeidsplasser.

Slike mindre beslutninger om endring, med konsekvenser for organisering og lokalisering av arbeidsplasser over noe tid, tas ofte av virksomhetene selv. Dette er i tråd med prinsippene for målstyring i staten.

Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) ble engasjert av KMD til blant annet å kartlegge følgende:

  • Om det foregår trinnvise endringer som over tid medfører endret lokalisering av statlige arbeidsplasser.
  • Hvilke fullmakter har virksomhetsledere til å endre oppgavefordeling mellom ulike kontorsteder.
  • Hvordan dialogen mellom departement og virksomhet foregår i lokaliseringssaker.