Effektivisering av planprosessene i store samferdselsprosjekter

Som en oppfølging av en idédugnad i november 2011 besluttet samferdselsminister Kleppa å sette ned en arbeidsgruppe som skulle identifisere hvordan planlegging av store samferdselsprosjekter kunne effektiviseres.

Som en oppfølging av en idédugnad i november 2011 besluttet samferdselsminister Kleppa å sette ned en arbeidsgruppe som skulle identifisere hvordan planlegging av store samferdselsprosjekter kunne effektiviseres.

Samferdselsministeren mottok rapporten 18. april 2012.

Les rapporten (pdf)

Se også pressemelding av 18. april 2012