Ekstern kvalitetssikring (KS2) av flytting av Bodø lufthavn

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet har Holte Consulting, Menon Economics og A-2 Norge har gjennomført en kvalitetssikring (KS2) av sentralt styringsdokument for flytting av Bodø lufthavn, samt kvalitetssikring av flere tilleggselementer.

Les rapporten (pdf)