En kunnskapsbasert kulturpolitikk

Rapport - mai 2012 Kulturdepartementets eksterne FOU-utvalg

Kulturdepartementet oppnevnte i august 2011 et eksternt FoU-utvalg som fikk i oppgave å gi råd om hvordan departementet kan håndtere ansvaret for FoU som grunnlag for politikkutforming og –forvaltning på en god måte.

Forsiden til rapporten Kulturdepartementet oppnevnte i august 2011 et eksternt FoU-utvalg som fikk i oppgave å gi råd om hvordan departementet kan håndtere ansvaret for FoU som grunnlag for politikkutforming og –forvaltning på en god måte.

Rapporten ble overrakt kulturministeren 16. mai 2012.