En statlig redningsbøye. Innovasjon Norges rolle i kapitalmarkedet under finansuroen.

MENON-publikasjon nr. 8/2010

Innovasjon Norge bidro til å utløse privat kapital i krisetid ved hjelp av Regjeringens tiltakspakker. Dette viser en utredning MENON Business Economics har utført for Nærings- og handelsdepartementet.

Innovasjon Norge bidro til å utløse privat kapital i krisetid ved hjelp av Regjeringens tiltakspakker.

Dette viser en utredning MENON Business Economics har utført for Nærings- og handelsdepartementet.