Endring i forskrift om tjenesteordning og instruks for generaladvokaten og krigsadvokatene

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.12.2009