Endring i forskrift om tjenesteordning og instruks for generaladvokaten og krigsadvokatene

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.12.2009

Vår ref.:

Høringsbrev

Departementene

Datatilsynet

Den norske Advokatforening

Den norske Dommerforening

Forsvarets sikkerhetstjeneste

Generaladvokatembetet

Kripos

Norges Juristforbund

Norges politilederlag

Politidirektoratet

Politiets data og materielltjeneste

Politiets fellesforbund

Politiets sikkerhetstjeneste

Politihøgskolen

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

ØKOKRIM