Endring i forskrift om tjenesteordning og instruks for generaladvokaten og krigsadvokatene

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.12.2009