Endringer i barnelovens regler om farskap fra 1. januar 2014

Noen av endringene gjelder fastsettelse av farskap når barnets foreldre ikke er gift.

Endringer i barnelovens regler om farskap fra 1. januar 2014.