Endringslov til folketrygdloven mv.

LOV-2006-12-22-94 Lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover.

Se loven på lovdata.no
Til toppen