Endringslov til utlendingslova

LOV-1988-06-24-64 Lov om endringar i utlendingslova (tilvisingar til det departementet som har hovudansvaret for utlendingsforvaltninga, tilvisingar til Dublin-regelverket, gjennomføring av EU si grenseforordning m.m.).

Se loven på lovdata.no