Endringslov til utlendingsloven

LOV 2006-01-06 nr 01: Lov om endringer i utlendingsloven (beskyttelse mot tvangsekteskap og mishandling i ekteskap og vern av utenlandske arbeidstakeres lønns- og arbeidsvilkår mv.).

Se loven på lovdata.no