EØS-konkurranseloven

LOV 2004-03-05 nr 11: Lov om gjennomføring og kontroll av EØS-avtalens konkurranseregler mv. (EØS-konkurranseloven)

Se loven på lovdata.no