Evaluering av eiendomsvirksomheten til Siva

I denne rapporten evalueres Sivas eiendomsvirksomhet gjennom perioden 2004-2013.

Last ned evalueringen her.