Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Evaluering av forsøksordning med statlig finansiering av kommunale helse- og omsorgstjenester

Forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenesten startet opp 1. mai 2016. Målet er å undersøke om statlig finansiering kan bidra til økt likebehandling over kommunegrensene og sikre at brukernes behov dekkes på en bedre måte enn i dag.

Forsøket følgeevalueres. Den første hovedrapporten (2016) var en nullpunktsmåling som kartla status i deltakerkommunene ved oppstart av forsøket. Den andre hovedrapporten analyserer hvordan utviklingen har vært i løpet av det første året forsøket har pågått. Nå foreligger en tredje evalueringsrapport som ser på utviklingen de to første årene av forsøket.

Det er Helsedirektoratet som er ansvarlig for gjennomføringen av prosjektet og for følgeevalueringen. Rapporten er utarbeidet av Agenda Kaupang og Proba samfunnsanalyse.

Les rapporten her (PDF).