Evaluering av kjernegruppeforsøket

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har på oppdrag fra Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet (DFD) gjennomført en evaluering av kjernegruppeforsøket som er et av tiltakene i departementsstrategien «Gode hver for oss. Best sammen (2021-2025)».

DFØ gjennomførte også en midtveisevaluering av hele departementsstrategien i 2023 (DFØ-rapport 2023:7).