Evaluering av konkurransefremmende tiltak i prisutjevningsordningen for melk

Landbruksdirektoratet. RAPPORT NR. 23 / 201701.06.2017

Evaluering av konkurransefremmende tiltak i prisutjevningsordningen for melk (pdf)

Forside rapport: Evaluering av konkurransefremmende tiltak i prisutjevningsordningen for melk