Evaluering av LNU Aktivitetsstøtta – Herreløs arv

Rambøll har på oppdrag fra Kulturdepartementet evaluert tilskuddsordningen LNU Aktivitetsstøtta – Herreløs arv.

Evalueringsrapporten presenterer hovedfunn, konklusjoner og  forslag til forenkling og justering av ordningen som kan bidra til å styrke måloppnåelse i ordningen i tråd med forskrift og andre sentrale hensyn.

Kulturdepartementet vil i samarbeid med  LNU følge opp funn og forslag til justeringer i ordningen for å styrke ytterligere måloppnåelse i ordningen.

Herreløs arv er midler fra dødsbo der avdøde ikke har arvinger. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner fordeler midler til frivillig virksomhet til fordel for barn og unge. Barn og unge med funksjonsnedsettelser er prioritert i ordningen.

Rapport - Evaluering av LNU Aktivitetsstøtta - herreløs arv (.pdf)