Evaluering av NCE- og Arena programmet

Nettverksprogrammene NCE og Arena er blitt evaluert. Evalueringene viser at begge programmene er velfungerende og effektive virkemidler som når målene om å utvikle sterke og internasjonalt konkurransedyktige næringsklynger.

Nettverksprogrammene NCE og Arena er blitt evaluert. Evalueringene viser at begge programmene er velfungerende og effektive virkemidler som når målene om å utvikle sterke og internasjonalt konkurransedyktige næringsklynger.

Evaluering Arena-programmet (Menon-publikasjon nr 26-2011)

Evaluering av NCE-programmet (Econ Pöyry-rapport R-2011-036)