Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Evaluering av NVEs damsikkerhetstilsyn

Norconsult AS har på oppdrag fra Olje- og energidepartementet evaluert NVEs damsikkerhetstilsyn. Evalueringsrapporten konkluderer med at regelverket for damsikkerhet er godt gjennomarbeidet og enhetlig, at arbeidet er hensiktsmessig organisert og at NVE selv har og bidrar til at aktørene innenfor bransjen har tilfredsstillende kompetanse.

Evalueringsrapporten fremhever særlig to forbedringspunkter. Det ene gjelder økt fleksibilitet i forvaltningen av krav til eksisterende/eldre dammer, og det andre gjelder bedre involvering av bransje og dameiere i utvikling av regelverk, retningslinjer og veiledere. Departementet vil sammen med NVE se nærmere på hvordan disse forbedringspunktene kan følges opp.

Rapport_Evaluering_av_NVEs_damtilsyn.pdf