Evaluering av regjeringens nasjonale integreringskonferanse

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), OsloMet, har evaluert regjeringens nasjonale integreringskonferanse.

Notatet er en evaluering av hvorvidt regjeringens integreringskonferanse oppnår målet sitt: å styrke dialogen med innvandrere, og å gi lokale innvandrerorganisasjoner, innvandrerråd og andre aktører anledning til å dele erfaringene og synspunktene sine direkte med sentrale politikere og med forvaltningen.

Evalueringen gjennomgår arrangører, deltakere og ikke-deltakeres synspunkter på konferansen slik den er i dag, og på hvordan den kan forbedres.