Forsiden

Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2016

Regelverk og takster vedrørende stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2016.

Endringer i regelverket gjeldende fra 1. januar 2016.

Les rundskriv I-8/2015 Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2016