For full musikk!

Om tilskuddsordningene for det rytmiske musikkområdet. En delutredning fra Løken-utvalget, februar 2008.

Kultur- og kirkedepartementet oppnevnte 10. oktober 2007 et utvalg for å gjennomgå tildeling av statstilskudd til kulturformål (Løken-utvalget). Utvalget la frem sin første delutredning ”For full musikk” om det rytmiske området 5. februar 2008.

Kultur- og kirkedepartementet oppnevnte 10. oktober 2007 et utvalg for å gjennomgå tildeling av statstilskudd til kulturformål (Løken-utvalget).
Utvalget la frem sin første delutredning ”For full musikk” om det rytmiske området 5. februar 2008.

Lene Løken overleverte delutredningen "For full musikk!" til kultur- og kirkeminister Trond Giske 5. februar 2008. Utredningen omhandler tilskuddsordningene for det rytmiske musikkområdet.

Les utredningen "For full musikk!" her (pdf-format)

Kulturminister Trond Giske mottar delutredningen om rytmisk musikk av Lene Løken
 

Foto: Kulturminister Trond Giske mottar delutredningen om rytmisk musikk av Lene Løken