Forenklet, samordnet og uavhengig

Om behov for endringer i tilskuddsforvaltningen for kunst- og kulturfeltet. Sluttrapporten fra Løken-utvalget, juni 2008.

Kultur- og kirkedepartementet oppnevnte 10. oktober 2007 et utvalg for å gjennomgå tildeling av statstilskudd til kulturformål. Utvalget la frem sin første delutredning ”For full musikk” om det rytmiske området i februar. Utvalget legger med dette frem sin sluttrapport.

Kultur- og kirkedepartementet oppnevnte 10. oktober 2007 et utvalg for å gjennomgå tildeling av statstilskudd til kulturformål.
Utvalget la frem sin første delutredning ”For full musikk” om det rytmiske området i februar. Utvalget legger med dette frem sin sluttrapport.

Lenke til rapporten "Forenklet, samordnet og uavhengig" (pdf-format)

Kulturminister Trond Giske mottar siste rapport fra Løken-utvalgets leder Lene Løken. Foto: Kultur- og kirkedepartementet
Kulturminister Trond Giske mottar siste rapport fra Løken-utvalgets leder Lene Løken. Foto: Kultur- og kirkedepartementet

Høyoppløselig bilde