St.meld. nr. 21 (2007-2008)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Samspill

Samspill — Et løft for rytmisk musikk

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no