Historisk arkiv

Stortingsmelding om det rytmiske musikkfeltet lagt fram

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Kultur- og kirkeminister Trond Giske presenterte i dag stortingsmeldingen Samspill. Et løft for rytmisk musikk.

- Regjeringen vil gi et løft for pop, rock, jazz, folkemusikk og verdensmusikkmusikk. Vi vil gi et tydelig signal om at det rytmiske musikkfeltet skal likestilles med musikkfeltet for øvrig hva gjelder anerkjennelse og betydning, sier kultur- og kirkeminister Trond Giske.

Regjeringen legger opp til en ny struktur med fire tilskuddsordninger for rytmisk musikk: musikkinnkjøp, musiker, arrangør og utstyr for profesjonelle utøvere og aktører.

Den internasjonale satsingen for norsk musikkeksport skal styrkes gjennom bedre samordning. Regionale kompetansesentra og styrking av faglige nettverk er et satsingsområde. Meldingen tar også til orde for å styrke de landsomfattende musikkorganisasjonene.

Superfamily spilte på pressekonfernsen om stortingsmeldingen Samspill. Et løft for rytmisk musikk. Foto: Kultur- og kirkedepartementet

Kultur- og kirkeminister Trond Giske presenterer stortingsmeldingen om Samspill. Et løft for rytmisk musikk. Foto: Kultur- og kirkedepartementet