Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Endring av reglene for sammensetning og oppnevning av Norsk kulturråd

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Det foreslås at regjeringen skal oppnevne Kulturrådets medlemmer i sin helhet. Dette innebærer at dagens ordning der Stortinget oppnevner fire medlemmer og KS’ forslagsrett for to medlemmer oppheves.

Regjeringen foreslår i en stortingsproposisjon å endre reglene for oppnevning og sammensetning av Norsk kulturråd.

Det foreslås at regjeringen skal oppnevne Kulturrådets medlemmer i sin helhet. Dette innebærer at dagens ordning der Stortinget oppnevner fire medlemmer og KS’ forslagsrett for to medlemmer oppheves.

Videre ønsker departementet å redusere antall medlemmer fra 13 til ti med fire nummeriske varamedlemmer, og gjøre oppnevningene rullerende slik at halvparten av medlemmene velges hvert annet år. Dette er i all hovedsak i samsvar med Løken-utvalgets forslag.

Departementet går inn for at oppnevningene bør gjelde fra 1. januar etter valgår. Som en overgangsordning vil halvparten av rådsmedlemmene bli oppnevnt slik at de virker fra 1. juli 2009 til 31. desember 2009, og den andre halvparten fra 1. juli 2009 til 31. desember 2011.

Kulturminister Trond Giske orienterer pressen om endring av regler for oppnevning og sammensetning av Norsk kulturråd. Foto: KKD
 

 

 

Kulturminister Trond Giske orienterer pressen om endring av regler for oppnevning og sammensetning av Norsk kulturråd. Foto: Kultur- og kirkedepartementet

Til toppen